Categorie: fara-categorie

Agentiile de Protectia Mediului solicita informatii despre Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri

 Agentiile judetene de protectia mediului colecteaza in aceasta perioada (la solicitarea Agentiei Nationale de Protectia Mediului), de la toti operatorii economici care desfasoara o actvitate de natura comerciala/industriala, informatii cu privire la masurile care asigura/vor asigura prevenirea generarii deseurilor, precum si situatia proiectelor aflate in curs de derulare/derulate pe tema prevenirii si gestionarii deseurilor.

Obligatia intocmirii acestor programe este prevazuta in Legea 211 din 2011 privind regimul deseurilor: “persoana juridica ce exercita o activitate de natura comerciala sau industriala, avand in vedere rezultatele unui audit de deseuri, este obligata sa intocmeasca si sa implementeze, incepand cu anul 2012, un program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activittaea propie sau, dupa caz, de la orice produs fabricat, inclusiv masuri care respecta un anumit design al produselor, si sa adopte masuri de reducere a periculozitatii deseurilor”.

Reducerea cantitatilor de deseuri rezultate din activitatea proprie poate fi realizata prin adoptarea unor masuri, cum ar fi:

• achizitionarea de produse/materiale care genereaza cantitati mici de deseuri;

• achizitia de produse ambalate in recipiente mai mari;

• achizitia de produse ambalate in materiale usor reciclabile / refolosibile;

• reutilizarea ambalajelor produselor achizitionare pentru ambalare/reambalare produselor livrate la clienti;

• utilizarea de metode si echipamente moderne ce nu genereaza deseuri periculoase;

• utilizarea eficienta a resurselor;

• instruirea angajatilor;

• respectarea ierarhiei deseurilor, incepand cu incurajarea repararii produselor defecte;

Deschidere sesiune 2015 in Sistemul Integrat de Mediu (SIM)- STATISTICA DESEURILOR

Atentionam operatorii economici ca, in conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul deseurilor si ale HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia transmiterii datelor privind evidenta gestiunii deseurilor pentru anul 2015, in aplicatia electronica Statistica deseurilor din cadrul Sistemului Integrat de Mediu.
In functie de activitatile economice desfasurate, operatorii vor completa pentru fiecare punct de lucru chestionarele:
– PRODDES pentru generatorii de deseuri;
– COLECTARE/TRATARE pentru operatorii economici colectori/valorificatori de deseuri;
– TRAT pentru operatorii instalatiilor de tratare deseuri;
– NAMOL pentru operatorii statiilor de epurare orasenesti si industriale;
– MUN pentru operatorii economici care desfasoara activitati de salubritate.
TERMENUL LIMITA: 14.10.2016