Managementul Deseurilor

Conform Legii 211/2011, toti detinatorii/producatorii de deseuri persoane juridice, comerciantii, precum si operatorii economici autorizati pentru colectare/transport deseuri au OBLIGATIA sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa gestioneze corespunzator deseurile sau sa delege această obligatie unei terte persoane. DE RETINUT ca persoanele desemnate, trebuie sa fie instruite in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate. Noi preluam responsabilitatea gestiunii deseurilor conform Legii 211/2011 in cadrul companiei dvs. si va punem la dispozitie un specialist in managementul deseurilor a carui activitate va presupune:

 • Identificarea tipurilor de deseuri generate din procesul analizat, colectare de date pentru intocmirea unei fise a deseului: codificare, caracterizare etc.;
 • Audit deseuri;
 • Plan de prevenire si de reducere a cantitatilor de deseuri;
 • Intocmire formulare transport deseuri;
 • Consilierea și intermedierea relației cu laboratoare de specialitate pentru realizarea analizelor ce permit încadrarea corectă a deșeurilor;
 • Completarea la zi in cadrul operatorului economic a evidentei gestiunii deseurilor;
 • Raportarea catre institutiile abilitate a informatiilor privind gestiunea deseurilor, conform legislatiei in vigoare;
 • Consilierea in vederea realizarea obiectivelor de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje;
 • Valorificarea sau eliminarea deseurilor prin contactarea societatilor de profil;

EVITATI AMENDA! Lipsa persoanei responsabile cu gestiunea deseurilor se sanctioneaza cu amenda intre 15.000 si 30.000 lei.

 

1. CE ESTE UN AUDIT DE DESEURI?

Auditul de deseuri, astfel cum este prevazut in Legea 211/2011 este o etapa premergatoare realizarii programului de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie sau, dupa caz, de la orice produs fabricat, inclusiv masuri care respecta un anumit design al produselor. Auditul de deseuri este: o evaluare sistematica, documentata, periodica si obiectiva a performantei sistemului de management si a proceselor de gestiune a deseurilor cu scopul de a facilita controlul managementului deseurilor si al valorificarii deseurilor generate, precumsi de a evalua respectarea politicii de mediu, inclusiv realizare a obiectivelor, performanta intreprinderii referitoare la prevenirea si reducerea producerii de deseuri din propria activitate si performanta intreprinderii referitoare la reducerea nocivitatii deseurilor.

2. DE CE ESTE NEVOIE DE UN AUDIT DE DESEURI?

Evident, pentru a elabora un program de prevenire a generarii deseurilor.

3. CUI II TREBUIE ACEST PROGRAM?

Legea ne lamureste rapid, art. 43 (1) “Persoana juridica ce exercita o activitate de natura comerciala sau industriala….”. Altfel spus, este obligatoriu pentru toate persoanele juridice , inregistrate in Romania, care exercita o activitate de natura comerciala sau industriala.

4. DE CAND SE APLICA ACEASTA PREVEDERE?

Incepand cu anul 2012.

5. CE SANCTIUNI SUNT PREVAZUTE?

Art. 61 (Capitolul 35. Sanctiuni) nu prevede sanctiuni legate de neindeplinirea articolului 43.Totusi, dacă citim mai atent legea, exista o legatura indirecta: neindeplinirea prevederilor din art. 40 (3): „Autoritatile publice si operatorii economici au obligaţia furnizarii datelor necesare elaborarii planurilor, potrivit prevederilor legale”, legate de prevederile art. 42 (2): „Programele de prevenire a generarii deseurilor pot sa faca parte din planurile de gestionare a deseurilor prevazute la art. 37, …”, ar putea duce usor la sanctiuni care prevad amenda intre 15.000 lei si 30.000 lei.

PROGRAM DE PREVENIRE SI REDUCERE a cantitatii de deseuri generate conform Legii 211/2011

Conform Legii 211/2011 privind regimul deseurilor, incepand cu anul 2012, persoanele juridice ce exercita o activitate de natura comerciala sau industriala sunt OBLIGATE sa intocmeasca si sa implementeze, un program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate de activitatea proprie si sa adopte masuri de reducere a periculozitatii deseurilor. Acest program se elaboreaza pe baza rezultatelor unui AUDIT DE DESEURI, desfasurarea acestuia fiind o etapa premergatoare elaborarii programului. Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri va cuprinde propuneri de masuri de minimizare si metode de tratare a cantitatilor de deseuri rezultate din activitatea desfasurata prin implementarea unor politici si practici generale (imbunatatirea managementului deseurilor, prevenirea si/sau reducerea generarii deseurilor la sursa, imbunatatirea calitatii deseurilor generate, incurajarea refolosirii, reciclarii si recuperarii etc.). Acest Program va cuprinde si performanta planificata a sistemului de management al deseurilor din cadrul companiei dvs. Reducerea cantitatilor de deseuri rezultate din activitatea proprie poate fi realizata prin adoptarea unor masuri, cum ar fi:
• achizitionarea de produse/materiale care genereaza cantitati mici de deseuri;
• achizitia de produse ambalate in recipiente mai mari;
• achizitia de produse ambalate in materiale usor reciclabile / refolosibile;
• reutilizarea ambalajelor produselor achizitionare pentru ambalare/reambalare produselor livrate la clienti;
• utilizarea de metode si echipamente moderne ce nu genereaza deseuri periculoase; 
• utilizarea eficienta a resurselor;
• instruirea angajatilor;
• respectarea ierarhiei deseurilor, incepand cu incurajarea repararii produselor defecte;

Conform Legii 211/2011, programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri poate fi elaborat si de catre o terta persoana. Prin urmare specialistii din cadrul GEOFFAN EXPERT CONSULT S.R.L. pot intocmi acest program pentru societatea dvs. 

INTOCMIREA FORMULARELOR OBLIGATORII PENTRU TRANSPORTUL DESEURILOR

In România transportul deseurilor este reglementat prin Hotararea Guvernului nr. 1061 privind transportul deseurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul Romaniei, care a fost publicata în Monitorul Oficial nr. 672/30.09.2008 . Aceasta Hotarare a Guvernului a abrogat Ordinul nr. 2/211/118/2004 al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, ministrului transporturilor, constructiilor si turismului şi al ministrului economiei si comertului, pentru aprobarea procedurii de reglementare si control al transportului deşeurilor pe teritoriul Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Guvernului privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei, prevede:

  Hotărârea Guvernului privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei, prevede:

 • atributiile operatorilor economici;
 • atributiile autoritătilor de control;
 • transportul deseurilor periculoase;
 • transportul deseurilor periculoase produse intr-o cantitate mai mica de 1 t/an;
 • transportul deseurilor nepericuloase;
 • transportul deseurilor municipale efectuat de catre operatorii autorizati numai pentru prestarea serviciului de salubrizare în localitati, nu intra sub prevederile prezentei hotarari;

*serviciului de salubrizare in localitati, nu intra sub prevederile prezentei hotarari; In conformitate cu Hotararea nr. 1061/2008 transportul deseurilor se realizeaza numai catre operatorii economici care detin autorizatie de mediu conform legislatiei in vigoare pentru activitatile de colectare /stocare temporara /tratare /valorificare /eliminare.

Oferim:

 • intocmirea formularelor pentru transportul deseurilor nepericuloase;
 • intocmirea formularelor pentru transportul deseurilor periculoase;
 • consultanta pentru organizarea corecta a transporturilor de deseuri periculoase/nepericuloase;

Ce riscati?

Incalcarea prevederilor prezentei hotarari atrage raspunderea civila sau contraventionala. In functie de gravitatea faptei savarsite se poate plati o amenda cuprinsa intre 3.000 si 30.000 lei.