Categorie: aviz-acord-autorizatie de mediu

VIZA ANUALĂ PENTRU AUTORIZAȚIILE DE MEDIU/ AUTORIZAȚIILE INTEGRATE DE MEDIU

Prin Ordinul nr. 1171/2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 967 din 15.11.2018, s-a aprobat Procedura pentru aplicarea vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu.

Astfel, viza se solicită şi se aplică începând cu anul următor emiterii autorizaţiei de mediu sau autorizaţiei integrate de mediu sau înaintea împlinirii unui an de la obţinerea vizei anuale anterioare.

Autorizaţiile de mediu si autorizaţiile integrate de mediu pentru care nu se obţine viza anuală îşi încetează efectele juridice.

Viza anuală pentru autorizațiile de mediu și autorizațiile integrate de mediu se va aplica de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM) sau va fi delegată de către aceasta către Agențiile pentru Protectia Mediului (APM). Pentru activitățile care intră în sfera de competență a Ministerului Mediului și Administrației Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, viza anuală se aplică sau se respinge de către respectivele instituții.

Titularul activității va solicita obţinerea vizei de la autoritatea competentă pentru protecţia mediului emitentă, în fiecare an, cu minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia de mediu/autorizaţia integrată de mediu, prin depunerea următoarelor documente: cerere, raport anuala de mediu (după caz) și declaraţia pe propria răspundere că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

După depunerea solicitării, în termen de 10 zile,autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului verifică documentaţia depusă şi stabileşte data verificării amplasamentului.

Dacă în urma verificării amplasamentului nu se constată neconcordanțe se întocmeşte procesul – verbal de verificare a amplasamentului şi, în termen de 3 zile, autoritatea competentă pentru protecţia mediului va emite decizia de aplicare a vizei anuale.

În schimb, dacă se constată neconcordanțe între autorizaţia de mediu/autorizaţia integrată de mediu şi amplasamentul activității, autoritatea competentă pentru protecţia mediului întocmeşte procesul – verbal de verificare a amplasamentului şi acordă un termen de maximum 30 de zile în vederea corelării datelor din teren cu autorizaţia de mediu.

Decizia privind viza anuală se afişează la loc vizibil de către titularul autorizaţiei de mediu/ autorizaţiei integrate de mediu.

Control Garda de Mediu – ce documente au solicitat la verificarea activitatii unui bar?

Zilele trecute, inspectorii de la Garda de Mediu au fost in control la unul dintre beneficiarii nostrii, care desfasoara activitati de servire a bauturilor.
Controlul a vizat in special modul de gestiune a deseurilor rezultate din activitate.
Aspecte/documente solicitate si verificate:
– certificat constatator;
– certificat de inregistrare;
– act detinere spatiu + contracte furnizare utilitati ( in special apa-canal);
– modul de colectare al deseurilor (daca se face colectare selectiva pe tipuri si coduri de deseuri, daca au fost codificate corect deseurile, daca in europubelele cu un anume cod de deseu sunt si deseuri care nu se incadreaza pe codul respectiv, amenajarea spatiului de stocare temporara);
– contracte incheiate cu operatori autorizati pentru colectarea/valorificarea/eliminarea deseurilor ( atentie au fost solicitate contracte care sa specifice clar codurile de deseuri pentru toate tipurile de deseuri generate din activitate);
– documente justificative privind predarea deseurilor rezultate din activitatea societatii ( trebuie sa pastrati toate documentele pe care vi le dau operatorii de salubritate la ridicarea deseurilor, iar daca nu vi le dau neaparat sa le solicitati);
– evidenta gestiunii deseurilor pe anul 2014;
– evidenta gestiunii deseurilor pe anul 2015 completata la zi;
– dovada raportarii catre Agentia de Protectia Mediului a datelor privind evidenta deseurilor pe anul 2014;
– act de reglementare dpdv al protectiei mediului, respectiv autorizatia de mediu ( desi codul caen 5630 nu se autorizeaza, la recomandarea noastra, le obtinusem negatie de la APM).

Acesta e un caz fericit, intrucat in urma controlului proprietarul nu a primit nicio amenda.
Daca doriti sa nu aveti emotii la controlul comisarilor Garzii de Mediu va recomandam sa tineti cont obligatiile dvs. in ceea ce priveste protectia mediului.

În ce condiţii se suspendă avizul /acordul/ autorizatia de mediu?

Funcţionarea fără autorizaţie de mediu este interzisă pentru activităţile care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al protecţiei mediului.
De la această regulă general valabilă, stabilită de O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, vă propunem o să vedem ce se întâmplă în cazul deciziei de suspendare a unui act de reglementare.

Mai întâi amintim că, potrivit ordonanţei de urgenţă privind protecţia mediului, acordul de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect.

Avizul de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării

Avizul de mediu şi acordul de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a planului sau programului, respectiv proiectului.

Autorizaţia de mediu este valabilă 5 ani, iar autorizaţia integrată de mediu este valabilă 10 ani.

Prin excepţie, autorizaţiile de mediu emise cu program pentru conformare sunt valabile pe toată perioada derulării programului, dar nu mai mult de 60 de zile de la data scadentă de realizare a ultimei măsuri din programul respectiv.

Prin planuri şi programe ordonanţa înţelege planurile şi programele, inclusiv cele cofinanţate de Comunitatea Europeană, ca şi orice modificări ale acestora, care se elaborează şi/sau se adoptă de către o autoritate la nivel naţional, regional sau local ori care sunt pregătite de o autoritate pentru adoptarea, printr-o procedură legislativă, de către Parlament sau Guvern şi sunt cerute prin prevederi legislative, de reglementare sau administrative;

Parte integrantă din autorizaţia integrantă de mediu, planul de acţiuni cuprinde etapele care trebuie parcurse în intervale de timp precizate prin prevederile autorizaţiei integrate de mediu de către titularul activităţii sub controlul autorităţii competente pentru protecţia mediului în scopul respectării prevederilor legale referitoare la prevenirea şi controlul integrat al poluării.

Suspendarea avizului/ acordului/ autorizatiei de mediu

Acordul de mediu, autorizaţia de mediu şi autorizaţia integrată de mediu se suspendă de către autoritatea emitentă, pentru nerespectarea prevederilor acestora, după o notificare prealabilă prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 de zile pentru îndeplinirea obligaţiilor. Suspendarea se menţine până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendării, desfăşurarea proiectului sau a activităţii este interzisă. Dispoziţiile sunt cuprinse în alineatul (3) al art. 17 din ordonanţă.

Acelaşi articol prevede, la alineatul (4) că, în cazul în care nu s-au îndeplinit condiţiile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului dispune, după expirarea termenului de suspendare, anularea acordului de mediu sau autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu, după caz.

ATENŢIE! Dispoziţiile de suspendare şi, implicit, de încetare a desfăşurării proiectului sau activităţii sunt executorii de drept.Sursa legestart si ANPM.

Atentie la EXPIRAREA AUTORIZATIEI DE MEDIU!

Cu minimum 45 de zile inainte de expirarea unei autorizatii de mediu existente, titularul activitatii este obligat sa depuna la autoritatea competenta pentru derularea procedurii de autorizare, un dosar cu toate documentele necesare.
Ce trebuie sa contina acest dosar?
Pentru mai multe informatii sunati la 0745.195.744!