VIZA ANUALĂ PENTRU AUTORIZAȚIILE DE MEDIU/ AUTORIZAȚIILE INTEGRATE DE MEDIU

Prin Ordinul nr. 1171/2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 967 din 15.11.2018, s-a aprobat Procedura pentru aplicarea vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu.

Astfel, viza se solicită şi se aplică începând cu anul următor emiterii autorizaţiei de mediu sau autorizaţiei integrate de mediu sau înaintea împlinirii unui an de la obţinerea vizei anuale anterioare.

Autorizaţiile de mediu si autorizaţiile integrate de mediu pentru care nu se obţine viza anuală îşi încetează efectele juridice.

Viza anuală pentru autorizațiile de mediu și autorizațiile integrate de mediu se va aplica de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM) sau va fi delegată de către aceasta către Agențiile pentru Protectia Mediului (APM). Pentru activitățile care intră în sfera de competență a Ministerului Mediului și Administrației Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, viza anuală se aplică sau se respinge de către respectivele instituții.

Titularul activității va solicita obţinerea vizei de la autoritatea competentă pentru protecţia mediului emitentă, în fiecare an, cu minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia de mediu/autorizaţia integrată de mediu, prin depunerea următoarelor documente: cerere, raport anuala de mediu (după caz) și declaraţia pe propria răspundere că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

După depunerea solicitării, în termen de 10 zile,autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului verifică documentaţia depusă şi stabileşte data verificării amplasamentului.

Dacă în urma verificării amplasamentului nu se constată neconcordanțe se întocmeşte procesul – verbal de verificare a amplasamentului şi, în termen de 3 zile, autoritatea competentă pentru protecţia mediului va emite decizia de aplicare a vizei anuale.

În schimb, dacă se constată neconcordanțe între autorizaţia de mediu/autorizaţia integrată de mediu şi amplasamentul activității, autoritatea competentă pentru protecţia mediului întocmeşte procesul – verbal de verificare a amplasamentului şi acordă un termen de maximum 30 de zile în vederea corelării datelor din teren cu autorizaţia de mediu.

Decizia privind viza anuală se afişează la loc vizibil de către titularul autorizaţiei de mediu/ autorizaţiei integrate de mediu.