Categorie: deseuri

Ziua internationala a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE)

Cu toate ca deseurile electrice si electronice (DEEE) au un grad ridicat de reciclabilitate (pana la 90%), putina lume stie ca doar 20% din cantitatea globala generata este efectiv reciclata.

Importanta reciclarii acestor deseuri nu rezulta numai din materialele valoroase ce se pot recupera din aceste deseuri (aur, argint, platina, cupru, fier, aluminiu), dar mai ales din nocivitatea componentelor electrice si electronice ale acestor deseuri, intre care mai cunoscute sunt freonul, PCB, mercurul, nichelul, cadmiul, plumbul sau diversi acizi. Aceste substante si metale grele, odata ajunse in panza freatica, pot provoca grave tulburari si afectiuni ale organismului uman si dauneaza intregului ecosistem.

Din aceste considerente, WEEE Forum a luat initiativa de a organiza, in data de 13 octombrie 2018, prima editie eWaste Day – ziua internationala a deseurilor de echipamente electrice si electronice, eveniment prin care 40 de organizatii din 20 de tari doresc sa aduca in atentia publicului importanta reciclarii DEEE-urilor si sa încurajeze consumatorii sa predea spre reciclare deseurile electrice si electronice proprii, astfel incat rata de reciclare a acestor deseuri sa creasca in viitor

Unde predam deseurile colectate selectiv?

Ai colectat deseurile selectiv, dar nu stii ce sa faci cu ele? ViitorPlus – Asociatia pentru dezvoltare durabila a elaborat Harta Reciclarii, cu ajutorul careia poti identifica punctele de colectare din proximitatea ta: depozitele de colectare, magazinele sau containerele de colectare separată (stradal)

In punctele indicate pe harta se pot colecta de la hartie şi carton, plastic, ulei uzat, sticla, corpuri de iluminat, cartuse de imprimanta, anvelope si acumulatori auto, baterii, becuri feroase si neferoase, deseuri electrice, electronice si electrocasnice.

Harta se poate utiliza deocamdata, pentru orasele Bucuresti, Ploiesti, Brasov si Calarasi: 
https://www.hartareciclarii.ro/pages/harta 

Registrul naţional al operatorilor economici care desfăşoară activităţi pe teritoriul României şi nu se supun autorizării de mediu, conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor

Obligatia de inregistrare in acest Registru, intocmit de Agentia Nationala de Protectia Mediului, revine urmatorilor operatori economici:

1) operatorii economici care transportă deşeuri nepericuloase în sistem profesional;
2) comercianţii care nu intră fizic în posesia deşeurilor sau brokerii;
3) operatorii economici care fac obiectul derogărilor de la cerinţele de autorizare;

Operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor fără a intra fizic în posesia acestora şi deţin autorizaţie de mediu la data intrării în vigoare a Ordinului privind aprobarea Procedurii de înregistrare, sunt obligaţi ca, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestui ordin, să notifice autorităţile competente pentru protecţia mediului şi să solicite înregistrarea.

Operatorii economici care desfăşoară şi alte activităţi decât cele de mai sus nu se înscriu în Registru, acestea fiind supuse procedurii de autorizare conform prevederilor Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare.

Documentele necesare inregistrarii sunt:

1) cererea de înregistrare/reînnoire a înregistrării în Registrul operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură;
2) certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în copie conformă cu originalul, sau documentele echivalente emise de alte state, traduse în limba română de un traducător autorizat;
3) declaraţia pe propria răspundere ( Anexa nr. 2 la procedură);
4) dovada achitării tarifului în cuantum de 500 lei .

Numărul de înregistrare în Registru se atribuie in 30 zile de la depunerea documentaţiei complete si este valabil 5 ani.

Noi modificari ale Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, prin intrarea in vigoare a Legii nr. 166/12.07.2017, care se aplica din 16.07.2017!

Raportarea datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje in Sistemul Integrat de Mediu- sesiunea 2014

Operatorii economici care nu au avut incheiate contracte privind transferul de responsabilitate (privind indeplinirea obiectivelor de valorificare prin reciclare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie) cu una din O.T.R.-urile care detin licenta de operare sau cei care nu au acoperit intreg anul 2014 prin astfel de contracte, au obligatia de raportare in SIM a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje, conform legislatiei in vigoare.
Termenul limita de raportare este 31.03.2016.

Ec. Mediu Voinea Georgiana

Obligatia de Raportare in Sistemul Integrat de Mediu a datelor statistice privind gestiunea deseurilor- Sesiunea de raportare 2014.Termen limita 31.01.2016

Atentionam operatorii economici cu privire la obligatia de Raportare in Sistemul Integrat de Mediu a datelor statistice privind gestiunea deseurilor- Sesiunea de raportare 2014.Termen limita 31.01.2016

Toti operatorii economici care gestioneaza deseuri industriale, municipale sau asimilabile, periculoase si/sau nepericuloase, au obligatia de a raporta datele statistice privind gestiunea deseurilor Sesiunea de raportare 2014 in Sistemul Integrat de Mediu, conform prevederilor HG nr. 856/2002 art.3, in chestionarul / chestionarele specifice:
Proddes – trebuie completat de catre operatorii generatori de deseuri;
Namol – trebuie completat de catre operatorii economici care detin statii de epurare orasenesti, respectiv industriale, din a caror activitate rezulta namoluri care pot fi utilizate in agricultura;
Mun – trebuie completat de catre operatorii economici care desfasoara activitati de salubritate;
Trat – trebuie completat de catre operatorii economici care detin autorizatie de mediu pentru instalatii de tratare a deseurilor;
Colectare/tratare – trebuie completat de catre toti operatorii economici (inclusiv puncte de lucru) autorizati sa desfasoare activitati sub CAEN Rev.2 38 si 46.77.;

Termen limita: 31.01.2016

NOU! Referitor gestiunea ambalajelor/deseurilor de ambalaje!Publicarea Legii nr.249/2015!

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 809 din 30 octombrie 2015 si ABROGA Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din 20 iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta lege este aplicabila pentru toate ambalajele introduse pe piață, indiferent de materialul din care au fost realizate și de modul lor de utilizare în activitățile economice, comerciale, în gospodăriile populației sau în orice alte activități, precum și toate deșeurile de ambalaje, indiferent de modul de generare.

Astfel sunt stabilite obiectivele anuale privind valorificarea sau incinerarea în instalații de incinerare cu valorificare de energie și, respectiv, reciclarea deșeurilor de ambalaje, care trebuie atinse la nivel național:
a) valorificarea sau incinerarea în instalații de incinerare cu valorificare de energie a minimum 60% din greutatea deșeurilor de ambalaje;
b) reciclarea a minimum 55% din greutatea totală a materialelor de ambalaj conținute în deșeurile de ambalaje, cu realizarea valorilor minime pentru reciclarea fiecărui tip de material conținut în deșeurile de ambalaje
Valorile obiectivelor prevăzute la lit. b) de mai sus, sunt următoarele:
a) 0% din greutate pentru sticlă;
b) 0% din greutate pentru hârtie/carton;
c) 50% din greutate pentru metal;
d) 15% din greutate pentru lemn;
e) 22,5% din greutate pentru plastic, considerându-se numai materialul reciclat sub formă de plastic.

Operatorii economici trebuie să asigure gestionarea ambalajelor devenite deșeuri pe teritoriul național astfel incat sa indeplineasca obiectivele de valorificare sau incinerare cu valorificare de energie.

Operatorii economici care au obligatiile de mai sus, sunt:
a) operatorii economici care introduc pe piață produse ambalate sunt responsabili pentru deșeurile generate de ambalajele primare, secundare și terțiare folosite pentru ambalarea produselor lor, cu excepția ambalajelor de desfacere care sunt folosite pentru ambalarea, la locul de vânzare, a produselor pe care aceștia le introduc pe piața națională;
b) operatorii economici care supraambalează produse ambalate individual în vederea revânzării/redistribuirii sunt responsabili pentru deșeurile generate de ambalajele secundare și terțiare pe care le introduc pe piață;
c) operatorii economici care introduc pe piață ambalaje de desfacere sunt responsabili pentru deșeurile generate de respectivele ambalaje;
d) operatorii economici care dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, sunt responsabili pentru respectivele ambalaje.

Obiectivele se pot realiza:
a) individual, pentru deșeurile de ambalaje rezultate de la propriile produse pe care le introduc pe piața națională;
b) prin transferarea responsabilităților, pe bază de contract, către un operator economic autorizat de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului.

Operatorii economici care nu reusesc, intr-un an, sa isi indeplineasca individual obiectivele stabilite de prezenta lege sunt obligati sa isi indeplineasca responsabilitatile prin intermediul unui operator economic autorizat de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului. Sursa: Legea nr. 249/2015
Ec. Mediu Georgiana Voinea

Mare atentie la deseurile generate/ detinute! Amenzile pot ajunge pana la 40.000 de lei pentru nereguli legate de gestionarea deseurilor in cadrul companiei dvs.!

Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, prevede amenzi intre 15.000 si 40.000 de lei pentru neconformitati legate de gestionarea deseurilor.

Aceste amenzi va privesc in mod direct, indiferent ca sunteti companie privata, ONG sau institutie publica, si asta deoarece, conform definitiilor din Anexa 1 a acestei legi, produceti deseuri (orice substanta sau obiect pe care detinatorul il arunca ori are intentia sau obligatia sa il arunce) sau va incadrati la categoria detinator de deseuri (producatorul deseurilor sau persoana fizica ori juridica ce se afla in posesia acestora).

Nu incercati sa va pacaliti singuri, considerand ca din activitatea dvs. nu rezulta deseuri sau nu rezulta cantitati mari de deseuri. Prevederile Legii 211/2011 se aplica tuturor agentilor economici, in mod egal, indiferent de activitatea desfasurata, de tipurile de deseuri sau de  cantitatile rezultate.

Legislatia privind gestionarea deseurilor este extrem de complexa, fiind vorba despre mai multe acte normative, nu numai despre Legea nr. 211/2011, spre exemplu:

• HG 621/2005, privind deseurile din ambalaje
• HG 1037/2010, privind deseurile din echipamente electrice si electronice
• HG 1132/2008, privind deseurile din baterii si acumulatori
• HG 235/2007, privind deseurile din uleiuri uzate
• HG 349/2005, privind depozitarea deseurilor

Si asta nu e tot. Acestor acte normative li se adauga multe altele, inclusiv tot felul de regulamente si decizii, fapt care face din administrarea deseurilor o chestiune foarte laborioasa si foarte riscanta, date fiind amenzile uriase.

Obligatii si amenzi prevazute de legislatia in vigoare:

1. sunteti obligat sa numiti un responsabil cu managementul deseurilor, instruit in acest sens (in caz contrar, amenda 15.000-30.000 de lei);

2. sunteti obligat sa clasificati deseurile pe care le produceti, indiferent de cantitatea lor, conform categoriilor legale din nomenclatorul de deseuri (amenda 15.000-30.000 de lei);

3. sunteti obligat sa colectati separat deseurile din hartie, metal, plastic si sticla (amenda 20.000-40.000 de lei);

4. sunteti obligat sa predati separat deseurile din baterii si acumulatori, in vederea reciclarii (amenda 5.000-7.500 de lei);

5. sunteti obligat sa colectati separat, sa stocati si sa predati in vederea reciclarii uleiurile uzate (amenda 7.500-10.000 de lei);

4. sunteti obligat sa aveti contract cu un colector autorizat pentru fiecare dintre categoriile de deseuri pe care le generati;

5. sunteti obligat sa mentineti evidenta lunara a deseurilor (chiar daca e pe zero!) si sa depuneti un raport anual centralizator la Agentia de Protectia Mediului de care apartineti;
Deasemeni, sunt interzise:

• abandonarea deseurilor (amenda 20.000-40.000 de lei)

• eliminarea deseurilor din baterii amestecate cu cele menajere (amenda 25.000-30.000 de lei)

• eliminarea deseurilor electrice prin depozitare finala (amenda 5.000-10.000 de lei)

Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se realizeaza, dupa caz, de comisari si persoane imputernicite din cadrul Garzii Nationale de Mediu, precum si din cadrul autoritatilor administratiei publice locale, conform atributiilor stabilite prin lege.(sursa ANPM, fiscalitatea.ro).

Lansarea aplicatiei SIGUREC- ofera acces la serviciul de preluare a deseurilor de acasa! Andreea Marin sustine reciclarea! RECICLEAZA SI TU!

Green Group a lansat astazi aplicatia SIGUREC pentru smartphone si tabletă, disponibila pe sistemele de operare iOS si Android (http://www.sigurec.ro/ro/aplicatia-sigurec).
aplicatia SIGUREC vine în ajutorul celor care doresc sa trimita deseurile la reciclare, oferindu-le acces la serviciul de colectare din fata casei, SIGUREC MOBIL. Utilizatorii acestui serviciu sunt recompensati pe loc cu vouchere de reducere la cumparaturi.

Totodată, aplicatia ofera posibilitatea sa:

• inregistrezi si monitorizezi performantele de colectare, prin scanarea voucherelor eliberate de oricare dintre sistemele inteligente de colectare SIGUREC.

• calculezi cantitatea de CO2 salvata prin sortarea si trimiterea deseurilor spre reciclare.

• te inscrii la concursuri cu premii, in functie de performantele de colectare.

SIGUREC, un acronim al expresiei “sigur reciclare” este un proiect al grupului de reciclare Green Group, care a luat naștere in 2013, prin lansarea primei statii automatizate SIGUREC de preluare a reciclabilelor. La momentul de fata, SIGUREC este cea mai moderna solutie de colectare pentru materiale reciclabile, prezenta in parcarile sau in incinta supermarketurilor, in peste 30 de orase din Romania.

Reciclezi, acumulezi puncte si poti fi castigatorul unui premiu: 2000 de seturi de sacose pentru colectarea deseurilor, 15 biciclete Pegas, 3 tablete iPad mini, 2 trotinete electrice E-twow, 2 telefoane iPhone 6 si marele premiu, o masina Toyota Yaris Hybrid.
Concursul de reciclare, se deruleaza in perioada 07 octombrie 2015 – 31 martie 2016.

Ce mai astepti? Recicleaza si tu! Ec. Mediu Georgiana Voinea
Aplicatia Sigurec Sigurec 5 Sigurec 4 Sigurec 7 Sigurec 12

Conferinta Green Report – Circular

Echipa Geoffan a avut onoarea sa participe la Conferinta Circular- cel de-al doilea eveniment din seria de Conferinte Green Report din 2015, organizate in parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor.

Conferinta Green Report „CIRCULAR“ a avut ca speakeri nume remarcabile, precum: presedintele Comisiei de Mediu, Sanatate Publica si Siguranta Alimentara a Parlamentului European, Giovanni LA VIA; ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Gratiela Gavrilescu; presedintele Comisiei pentru Mediu si Echilibru Ecologic a Parlamentului Romaniei, Carmen Moldovan; primarul municipiului Oradea si presedintele executiv al Asociatiei Municipiilor din Romania, Ilie Bolojan; reprezentanti ai Bancii Nationale a Romaniei, ai autoritatilor cu rol in domeniul protectiei mediului si ai mediului de business, companiilor generatoare de deseuri, dar si ai celor implicate in procesele de salubritate, colectaresi reciclare.

De subliniat este faptul ca, nu a fost prezent niciun reprezentant al Ministerului Economiei, Comertului si Turismului, cu toate ca organizatorii au primit confirmare de participare din partea Ministrului Economiei.

Tema acestei conferinte a fost economia circulara, un concept care imbina armonios componenta de business cu cea sociala.

Ideea de baza a economiei circulare este de a reduce consumul de energie si materii prime prin integrarea deseurilor rezultate in spirala ciclica a utilizarii. Cu alte cuvinte, deseurile sunt vazute ca resurse, iar procesele industriale se concentreaza pe re-folosirea, recuperarea sau reciclarea materialelor si a produselor existente. Vazute din aceasta perspectiva deseurile nu mai constituie cost ci valoare adaugata.

Conferinta “Circular” a avut ca obiective:

  • identificarea cailor de imbunatatire a managementului deseurilor, prin elaborarea unui Plan National coerent si viabil;
  • dezbaterea posibilitatilor de crestere a tintelor de reciclare;
  • discutarea masurilor pentru oprirea exportului deseurilor de calitate;
  • stabilirea pasilor pentru implementarea unor campanii ample de constientizare la nivelul populatiei in ceea ce priveste colectarea deseurilor;
  • cresterea transparentei in sistemul de control si in cel al elaborarii rapoartelor de mediu;
    prezentarea unor modele de succes in ceea ce priveste implementarea principiilor economiei circulare.

Pana in 2020, statele europene trebuie sa recicleze cel putin 50% din cantitatea de deseuri municipale si cel putin 70 % din cantitatea de deseuri de constructii. In Romania, reciclam in acest moment mai putin de 3% din cantitatea de deseuri municipale.

Pentru a putea indeplini acest obiectiv este primordial ca fiecare veriga din acest lant sa constientizeze necesitatea colectarii selective, a reciclarii, recuperarii si reutilizarii deseurilor generate.

Haideti sa privim deseurile dintr-un alt unghi si sa intelegem ca protectia mediului nu inseamna doar cost ci si valoare adaugata!

Ec. Mediu Georgiana Voinea