Raportari

Facem toate raportarile necesare pentru compania dvs.! In felul acesta scapati de grija amenzilor!

1.RAPORTARE CATRE AFM ( ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU)

Cine trebuie sa faca aceasta declaratie?

Toti operatorii care datoreaza CONTRIBUTII ŞI TAXE  LA FONDUL PENTRU MEDIU, astfel:

 1. Contributia de 3% din veniturile realizate din vanzarea deseurilor metalice feroase si neferoase generatorii deseurilor, datorata depersoane fizice sau juridice, fiind exceptati operatorii economici cu capital integral sau majoritar de stat din vanzarea deseurilor metalice feroase si neferoase provenite din sistemul de aparare;
 2. Taxele la Fondul pentru mediu pentru emisiile de poluanti in atmosfera generate, datorate de operatorii economici detinatori de surse stationare, a caror utilizare afecteaza factorii de mediu;
 3. Operatorii economici utilizatori de terenuri pe care sunt amplasate depozite noi de deseuri valorificabile au obligatia de a plati la Fondul pentru mediu taxa reglementata pentru depozitarea deseurilor valorificabile ;
 4. Contributia de 2 lei/kg de ambalaj care revine urmatorilor operatori economici:

– care introduc pe piata nationala produse ambalate, pentru ambalajele primare, secundare si tertiare folosite pentru ambalarea produselor lor;
– care ambaleaza produse ambalate, pentru ambalajele secundare si tertiare pe care le introduc pe piata nationala;
– care distribuie pentru prima data pe piata nationala ambalaje de desfacere, pentru respectivele ambalaje distribuite pe piata nationala;
– care dau spre inchiriere, sub orice forma, cu titlu profesional, ambalaje, pentru respectivele ambalaje introduse pe piata nationala.

 1. Operatorii economici care introduc pe piata nationala substante clasificate ca fiind periculoase pentru mediu au obligatia de a calcula si de a plati la Fondul pentru mediu o contributie de 2% din valoarea acestora.
 2. Administratorii, respectiv proprietarii de paduri care realizeaza venituri din vanzarea masei lemnoase si/sau a materialelor lemnoase, cu exceptia lemnelor de foc, arborilor si arbustilor ornamentali, pomilor de Craciun, rachitei si puietilor, au obligatia de a calcula si de a plati la Fondul pentru mediu o contributie de 2% din valoarea de vanzare a acestora.
 1. Obligatia de a declara la Fondul pentru mediu contributia de 2 lei/kg anvelopa revine operatorilor economici care introduc pe piata nationala anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizarii.
 2. Gestionarii fondurilor de vanatoare au obligatia de a calcula si de a vira la Fondul pentru mediu o contributie de 3% din tariful de gestionare a fondurilor de vanatoare inscris in contractele de gestionare.
 3. Obligatia de a declara la Fondul pentru mediu contributia de 100 lei/tona revine unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor (numai in cazul neindeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deseuri municipale eliminate prin depozitare).
 4. Obligatia de a calcula si de a plati ecotaxa in valoare de 0,1 lei/bucata revine operatorilor economici care introduc pe piata nationala pungi si sacose pentru cumparaturi, cu maner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obtinute din resurse neregenerabile.
 5. Obligatia de a declara si de a plati la Fondul pentru mediu taxa de 0,30 lei/kg aplicata uleiurilor pe baza minerala, semisintetice si sintetice, cu sau fara adaosuri, revine operatorilor economici care introduc pe piata nationala astfel de produse, incepand cu data de 1 ianuarie 2014.
 6. Obligatia de a plati la Fondul pentru mediu penalitatea de 100 euro pentru fiecare tona de dioxid de carbon echivalent emisa, revine operatorului sau operatorului de aeronave care nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de sera corespunzatoare emisiilor de gaze cu efect de sera generate in anul anterior.
 7. Obligatia de a plati la Fondul pentru mediu suma repreprezentand contravaloarea certificatelor verzi neachizitionate, revine furnizorilor si producatorilor prevazuti la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, care au obligatia de a achizitiona certificate verzi si care nu au indeplinit cota anuala obligatorie de achizitie de certificate verzi pentru anul calendaristic precedent.
 8. Obligatia de a declara la Fondul pentru mediu contributia de 2 lei/kg revine:

operatorilor economici autorizati pentru preluarea obligatiilor anuale de valorificare a deseurilor de ambalaje, pentru cantitatile de ambalaje pentru care au preluat responsabilitatile in conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;
operatorilor economici autorizati pentru gestionarea anvelopelor uzate, pentru cantitatile de anvelope pentru care au preluat responsabilitatile, in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.

 1. Incepand cu 1 ianuarie 2017, obligatia de a declara la Fondul pentru mediu contributia datorata de operatorii economici care introduc pe piata nationala echipamente electrice si electronice, denumite EEE;
 1. Incepand cu data de 1 ianuarie 2017, obligatia de a declara la Fondul pentru mediu contributia datorata de operatorii economici care introduc pe piata nationala baterii si acumulatori portabili;
 1. Incepand cu 1 ianuarie 2019, obligatia de a declara la Fondul pentru mediu contributia datorata de:

operatorii economici autorizati pentru preluarea obligatiilor anuale de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice, pentru cantitatile de echipamente electrice si electronice pentru care au preluat responsabilitatile;

operatorii economici autorizati pentru preluarea obligatiilor anuale de colectare a deseurilor de baterii si acumulatori portabili, pentru cantitatile de baterii si acumulatori portabili pentru care au preluat responsabilitatile.

Care sunt amenzile aplicate?

Nedepunerea la termen a declaratiilor catre AFM constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1000 lei la 5000 lei (pentru persoanele juridice).

2. RAPORTARI ANUALE CATRE AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

 • a) Raportari privind cantitatile de ambalaje introduse pe piata
 • Cine are obligatia sa raporteze? Agentii economici care isi indeplinesc individual obiectivele de valorificare, altfel spus, agentii economici care nu au incheiate contracte pentru transferarea obligatiilor catre operatori economici autorizati ( Administratia Fondului pentru Mediu face publica pe propriul site lista operatorilor economici autorizati).
 • b) Raportari privind gestiunea substantelor chimice periculoase
 • c) Raportari privind gestiunea uleiurilor proaspete puse pe piata, consumate, privind uleiurile uzate generate, colectate, valorificate si eliminate;
 • d) Raportari privind gestiunea echipamentelor electrice si electronice si a deseurilor de echipamente electrice si electronice;
 • e) Raportari privind gestiunea bateriilor/acumulatorilor si a deseurilor de baterii si acumulatori;
 • f) Raportari privind gestiunea anvelopelor si a deseurilor de anvelope;
 • g) Raportari privind cantitatile de deseuri generate in urma desfasurarii activitatii agentilor economici.

Cine are obligatia raportarii?

Producatorii sau detinatorii de deseuri, persoane juridice, comerciantii sau brokerii de deseuri au obligatia sa conduca evidenta deseurilor pentru fiecare tip de deseu, conform HG nr. 856/2002 si sa o transmita anual agentiei pentru protectia mediului.

 • h) Raportari privind cantitatile de deseuri colectate, tratate, eliminate.
 • Cine are obligatia sa raporteze?
  Operatorii economici colectori/valorificatori de deseuri;operatorii instalatiilor de tratare deseuri; operatorii statiilor de epurare orasenesti si industriale; operatorii economici care desfasoara activitati de salubritate.

Care sunt amenzile aplicate? Nerespectarea obligatiei este considerata contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei.

Nota: din cunostintele noastre, lipsa gestiunii deseurilor a fost cea mai frecventa contraventie sanctionata de autoritatile in domeniu.Toti operatorii economici , indiferent de natura activitatii pe care o desfasoara, trebuie sa tina evidenta lunara a deseurilor generate si sa raporteze anual aceste date centralizate.

3. RAPORTARI ANUALE IN SIM ( Sistemul Integrat de Mediu)

 • a) Formular ProDes: agenţii economici au obligatia de a transmite ancheta statistica privind generarea si gestionarea deseurilor.
 • b) Raportari deseuri: Ambalaje, PCB ( bifenili policlorurati), Uleiuri
 • c) Raportari cu privire la monitorizarea factorilor de mediu: apa, aer, sol, zgomot, vibratii ( conform autorizatiei de mediu detinute).