Deschidere sesiune 2015 in Sistemul Integrat de Mediu (SIM)- STATISTICA DESEURILOR

Atentionam operatorii economici ca, in conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul deseurilor si ale HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia transmiterii datelor privind evidenta gestiunii deseurilor pentru anul 2015, in aplicatia electronica Statistica deseurilor din cadrul Sistemului Integrat de Mediu.
In functie de activitatile economice desfasurate, operatorii vor completa pentru fiecare punct de lucru chestionarele:
– PRODDES pentru generatorii de deseuri;
– COLECTARE/TRATARE pentru operatorii economici colectori/valorificatori de deseuri;
– TRAT pentru operatorii instalatiilor de tratare deseuri;
– NAMOL pentru operatorii statiilor de epurare orasenesti si industriale;
– MUN pentru operatorii economici care desfasoara activitati de salubritate.
TERMENUL LIMITA: 14.10.2016