Agentiile de Protectia Mediului solicita informatii despre Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri

 Agentiile judetene de protectia mediului colecteaza in aceasta perioada (la solicitarea Agentiei Nationale de Protectia Mediului), de la toti operatorii economici care desfasoara o actvitate de natura comerciala/industriala, informatii cu privire la masurile care asigura/vor asigura prevenirea generarii deseurilor, precum si situatia proiectelor aflate in curs de derulare/derulate pe tema prevenirii si gestionarii deseurilor.

Obligatia intocmirii acestor programe este prevazuta in Legea 211 din 2011 privind regimul deseurilor: “persoana juridica ce exercita o activitate de natura comerciala sau industriala, avand in vedere rezultatele unui audit de deseuri, este obligata sa intocmeasca si sa implementeze, incepand cu anul 2012, un program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activittaea propie sau, dupa caz, de la orice produs fabricat, inclusiv masuri care respecta un anumit design al produselor, si sa adopte masuri de reducere a periculozitatii deseurilor”.

Reducerea cantitatilor de deseuri rezultate din activitatea proprie poate fi realizata prin adoptarea unor masuri, cum ar fi:

• achizitionarea de produse/materiale care genereaza cantitati mici de deseuri;

• achizitia de produse ambalate in recipiente mai mari;

• achizitia de produse ambalate in materiale usor reciclabile / refolosibile;

• reutilizarea ambalajelor produselor achizitionare pentru ambalare/reambalare produselor livrate la clienti;

• utilizarea de metode si echipamente moderne ce nu genereaza deseuri periculoase;

• utilizarea eficienta a resurselor;

• instruirea angajatilor;

• respectarea ierarhiei deseurilor, incepand cu incurajarea repararii produselor defecte;